Wednesday, October 28, 2009

மூன்று வாரங்கள் இல்லாத அளவு ரூபாயின் மதிப்பு சரிவு

மும்பை வங்கிகளுக்கு இடையிலான வர்த்தகத்தில் அமெரிக்க டலாருக்கு எதிரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு, மூன்று வாரங்கள் இல்லாத அளவு குறைந்துள்ளது. இன்று காலை 9.03 மணியளவில் அமெரிக்க டாலருக்கு எதிரான இந்தியா ரூபாயின் மதிப்பு 47.09/11 ஆக இருந்தது. இது கடைசியாக 46.88/90ஆக இருந்தது. டாலரின் மதிப்பு மீண்டு வருவதால் ஏற்றுமதியாளர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். இன்றைய வர்த்தகத்தில், ஆசிய கரன்சிகளில் பெரும்பாலானவையை விட டாலரின் மதிப்பு அதிகரித்தே .
நன்றி : தினமலர்